Om oss

Iskällans odlarförening

 

I Iskällans odlarförening odlar vi grönsaker och blommor av många olika slag. Var och en odlar det man vill på sin lott (förutom träd, som inte kan planteras här p g a att de skuggar för mycket på närliggande lotter). En del medlemmar satsar fullt ut på grönsaker, medan andra medlemmar odlar mest blommor, både ettåriga och perenna. Många medlemmar har också placerat ett par stolar på sin lott för att kunna njuta av medhavd fika när man är där och jobbar.

 

Förutom att odla på sina lotter, är vänskapen i föreningen minst lika viktig. Under odlingssäsongen ordnas några aktiviteter för att vi i föreningen ska lära känna varandra. T ex har vi städdagar i området, vi anordnar grillfest och midsommarfest. I december, runt lucia, samlas vi också för att dricka lite glögg, äta grillad korv och prata.

 

Iskällans odlarförening har funnits i drygt 30 år. Föreningen arrenderar marken av kommunen och den har en gång i tiden tillhört Kastellegårdes ägor.

 

Det finns 121 odlingslotter i Iskällans odlarförening. På ett antal ställen inom odlingslotternas område finns vattenkranar dit man går och hämtar sitt vatten. Det är inte tillåtet att vattna med slang, utan man fyller på vatten i vattenkannor. Vattnet är avstängt när det inte är odlingssäsong. På många lotter finns det också blå vattentunnor för att samla upp regnvatten.

 

Varje odlingslott är ca 8 x 8 meter. Odlingslotterna är i varierande skick. Man tar över odlingslotten i det skicket den är. Räkna med att det initialt behövs läggas lite mer tid och kraft för att iordningställa lotten. I föreningen finns en jordfräs för utlåning till medlemmarna mot en liten avgift.