Hitta hit

Iskällans odlarförening

 

Odlingslotterna i Iskällans odlarförening finns i början av Kastellegårdsvägen, om man kommer från korsningen Christian IV väg - Kastellegårdsgatan i Kungälv. Lotterna ligger vid älvkanten.

 

En parkeringsplats finns precis i anslutning till lotterna. Försök att i möjligaste mån undvika att köra ner bilen i området, eftersom vägen nere bland lotterna lätt blir sönderkörd.

 

Området är markerat med gult i bilden och med texten "Koloniområde".